Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies en andere webtechnologieën

Deze website ("de Website") wordt beheerd door ŠKODA AUTO a.s., maatschappelijke zetel: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechië, postcode: 29360, identificatienummer: 001 77 041, ingeschreven in het Handelsregister van de Gemeentelijke Rechtbank van Praag, dossier nr. B 332 ("ŠKODA AUTO" of "wij") voor het verlenen van diensten aan gebruikers ("Gebruiker" of "u") van de Website.

Deze Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies en andere webtechnologieën ("Informatie" of "Verklaring") legt uit hoe wij persoonsgegevens over u verwerken door middel van webtechnologieën. Deze Verklaring omvat in het bijzonder (i) welke webtechnologieën de Website kan gebruiken, (ii) welke persoonsgegevens wij over u verwerken, (iii) hoe en voor welke doeleinden wij die gegevens gebruiken en verwerken, (iv) aan wie en waar wij deze gegevens doorgeven en (v) hoe wij deze gegevens beschermen en welke rechten u hebt in verband met de verwerking van deze gegevens.

Deze Verklaring kan af en toe worden herzien. Alle wijzigingen die in deze Verklaring worden aangebracht, zullen op de Website worden gepubliceerd en in geval van belangrijke wijzigingen zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.

Welke webtechnologieën kan de Website gebruiken?

Wij, evenals bepaalde derden die inhoud, reclame of andere functionaliteiten op onze Website voorzien, kunnen verschillende technologieën gebruiken om gegevens te verkrijgen en te verwerken wanneer u de Website bezoekt. Dit kunnen cookies en andere technologieën zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die ons helpen om gegevens over uw activiteiten te verzamelen. Cookies stellen ons in het bijzonder in staat om uw instellingen en voorkeuren op te slaan, uw toegangsgegevens te onthouden, gerichte inhoud en marketingcommunicatie te bieden, ons te helpen begrijpen welk deel van onze Website het populairst is en de werking van de Website te analyseren. Cookies kunnen afkomstig zijn van ons ("eerstepartijcookies") of van derden wiens diensten wij gebruiken ("derdepartijcookies").

U kunt uw toestemming intrekken of aanpassen door op deze link te klikken.

U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies aanvaardt, weigert of een melding geeft wanneer een cookie verzonden wordt. Houd er rekening mee dat de Website is ingesteld om te werken met ingeschakelde cookies. Het is dus mogelijk dat sommige eigenschappen van de Website niet goed werken als de cookies zijn uitgeschakeld.

IP-adres

Een IP-adres is een uniek nummer dat wordt toegewezen aan een computer of ander apparaat dat via het internetprotocol communiceert. Telkens wanneer de gegevens worden verzonden, moet u het IP-adres van de afzender en de ontvanger weten.

Pixel

Pixel is een softwarecode waarmee gebruikers en hun gedrag kunnen worden opgevolgd op websites waar pixel wordt gebruikt. Het kan een basisopvolging zijn die nagaat of een gebruiker een website heeft bezocht tot en met het gedetailleerd volgen van acties, zoals het toevoegen van het product aan de winkelwagen, het selecteren van het product, het verzenden van het formulier, enz. Pixel kan de verzamelde informatie doorgeven aan een derde partij, d.w.z. aan de leverancier van de code.

Verwerkte persoonsgegevens:

De Website verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens en gegevens over u:

Gebruik van de Website. Wij kunnen gegevens verwerken over hoe u de Website gebruikt met uw computer, telefoon of een ander apparaat waarmee u de Website bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verwerken:

 • Apparaatgegevens: hardwaremodel, unieke apparaatidentificatoren, MAC-adres, IP-adres, versie van het besturingssysteem en apparaatinstellingen
 • Logboek: tijd en duur van het gebruik van de Website, zoekgegevens en alle in cookies opgeslagen informatie die uw browser of account uniek kan identificeren
 • Locatiegegevens: gegevens over uw locatie die werden verkregen met behulp van verschillende positioneringstechnologieën, zoals gps, wifi-toegangspunten of andere sensoren die apparaatgegevens van in de buurt kunnen verstrekken
 • Andere gegevens: gegevens over uw gebruik van de Website die wij kunnen verwerken als u sites of toepassingen van derden bezoekt of gebruikt om met ons samen te werken en gegevens over hoe u betrokken bent bij de inhoud van de Website.

We kunnen verkregen persoonsgegevens over u of uw activiteiten combineren met andere informatie die we ontvangen van publiekelijk beschikbare bronnen in de gevallen die toegestaan worden door de wet.

Doel van de verwerking en beschrijving ervan:

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het verzekeren van de functionaliteit van de Website. Uw persoonsgegevens helpen ons om de werking van basisfuncties zoals navigatie, toegang tot beveiligde delen van de Website, het snel ophalen van webcontent of gebruikersauthenticatie te garanderen. De Website kan niet naar behoren werken zonder de gegevens te verwerken die voor dit doel noodzakelijk zijn.
Gebruikersvoorkeuren op het domein opslaan voor de duur van de sessie of voor een redelijk korte periode. Persoonsgegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak te vergroten door gegevens op te slaan over uw instellingen, zoals taal, regio, schermresolutie, toestemming voor het gebruik van cookies en nog veel meer.

Gebruikersvoorkeuren op verschillende websites opslaan. Persoonsgegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak te verbeteren door websites te koppelen aan instellingen zoals taal, regio, schermresolutie, cookiegoedkeuring, enz.

Het opvolgen van websiteverkeer. Analytische eerstepartijcookies worden gebruikt om het websiteverkeer op te volgen. Dergelijke cookies bevatten geen unieke gebruikersidentificatie.

Statistieken en analyse van gebruikersgedrag. Persoonsgegevens worden gebruikt om statistieken aan te maken en om gebruikersgedrag op verschillende websites op te volgen en te analyseren. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het opstellen van geanonimiseerde rapporten. De gebruiker kan worden opgezocht aan de hand van bepaalde combinaties van persoonsgegevens die in interne databanken zijn opgeslagen.

Marketing van producten en aansluiting op sociale netwerken. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van ŠKODA AUTO en derden, over evenementen, wedstrijden, nieuwsbrieven, advertenties, catalogusvoorstellen. Sommige persoonsgegevens worden gebruikt om de hierboven genoemde doeleinden te realiseren. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat websites met sociale netwerken zijn verbonden en dat inhoud via deze netwerken kan worden gedeeld.

Hoe wij uw gegevens verwerken:

De verwerking van persoonsgegevens omvat met name het automatisch of handmatig verzamelen, opslaan op gegevensdragers, sorteren, gebruiken, opslaan en verwijderen van persoonsgegevens om de hierboven omschreven doeleinden te verwezenlijken.

Noodzaak/vrijwilligheid van de verwerking van persoonsgegevens:

We kunnen een deel van de persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang van ŠKODA AUTO of een derde partij. Dit geldt in het bijzonder voor cookies die worden verwerkt om:

 1. (i) de functionaliteit van de Website te verzekeren
 2. (ii) de gebruikersvoorkeuren op het domein op te slaan tijdens de sessie
 3. (iii) het verkeer op de Website op te volgen

Voor andere doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw toestemming. Het verstrekken van persoonsgegevens voor een dergelijke verwerking is vrijwillig. U bent dus niet verplicht om dergelijke gegevens te verstrekken. Als u ons uw toestemming niet hebt gegeven, zullen wij uw persoonsgegevens dan ook niet verwerken.

Verwerkingstermijn:

Voor cookies die worden gebruikt om de functionaliteit van de Website te waarborgen, wordt de verwerking na het einde van de sessie beëindigd. In het geval van cookies die worden gebruikt om voorkeuren van gebruikers op te slaan op het domein voor de duur van de sessie of voor een redelijk korte periode, verwerkt op basis van een legitiem belang, worden deze verwerkt gedurende 6 maanden na het einde van de laatste gebruikerssessie.

In geval van verwerking op basis van toestemming worden persoonsgegevens verwerkt voor de in de toestemmingsverklaring vermelde termijn of tot de intrekking van de toestemming.

Categorieën van verwerkers of ontvangers aan wie wij persoonsgegevens kunnen verstrekken:

In gerechtvaardigde gevallen kunnen wij de verstrekte en verkregen persoonsgegevens ter beschikking stellen van andere partijen, met name: marketingbureaus, bedrijven van de Groep, aanbieders van analytische en statistische diensten.

Google Analytics

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, beschikbaar gesteld door Google, Inc. ("Google"), dat gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe gebruikers deze Website gebruiken. De Website maakt specifiek gebruik van de volgende modules:

 • Google Tag Manager – Wordt gebruikt om tags en codefragmenten op de website te beheren.
 • Google Analytics – Digitale analysetools om gegevens te analyseren voor een beter begrip van de klantenervaring.
 • Google Analytics 360 Suite - Digitale analysetool om gegevens te analyseren voor grondige inzichten om zo bedrijven te helpen de impact van marketing te meten en te verbeteren.
 • Google Adwords - Adwords is een product van het bedrijf Google dat gebruikt wordt voor het creëren, beheren en evalueren van online advertentie- of volledige advertentiecampagnes. Google Adwords maakt gebruik van functionele cookies, voornamelijk voor het optimaliseren van de campagnes en voor een correcte targetting van de advertenties.
 • DoubleClick - DoubeClick is een commerciële service van het bedrijf Google dat gebruikt wordt voor het realiseren van online marketing. De dienst maakt gebruik van functionele cookies, voornamelijk voor het optimaliseren van de campagnes en voor een correcte targetting van de advertenties.

Door een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) kan worden verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de Website te evalueren en om rapporten op te stellen over dit gebruik voor de exploitant van de Website en over het verlenen van andere diensten met betrekking tot de activiteiten op de Website en het gebruik van het internet in het algemeen. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden verschaffen voor zover dit wettelijk vereist is of voor zover deze derden deze informatie voor Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies op de Website uitschakelen zoals hierboven beschreven of door de daarvoor bedoelde instellingen in uw browser te wijzigen. Maar als u dit voor alle soorten cookies doet, zult u niet volledig gebruik kunnen maken van alle functies van deze Website.

Als u tracking door Google Analytics op alle websites wilt uitschakelen, gaat u naar de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Meer informatie over Google Analytics en de bescherming van persoonsgegevens vindt u op https://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Deze Website maakt gebruik van analytische cookies, pixels en andere technologieën van Facebook, Inc. ("Facebook"), waarmee informatie van de Website en andere sites op het internet kan worden verzameld of opgehaald. Deze informatie kan door Facebook evenwel worden gebruikt om advertentiemetingen en targetingdiensten aan te bieden.

Door de toestemming voor het verzamelen van cookies op de Website in te trekken of door het verzamelen van cookies in een browser uit te schakelen, kunt u het verzamelen en het gebruik van de informatie door Facebook beëindigen, maar als u dit voor alle soorten cookies doet, zult u niet volledig gebruik kunnen maken van alle functies van deze Website.

Hotjar

Deze site maakt gebruik van de dienst Hotjar, geleverd door Hotjar Ltd Company, dat gebruik maakt van cookies. Deze geven een zicht op het gebruik van deze site door de gebruikers.

Hotjar is een commerciële dienst die het mogelijk maakt om bewegingen/clicks van een computermuis binnen een bepaalde website te tracken en te evalueren. Dit laat constante verbeteringen aan de gebruikservaring toe om zo de website gebruiksvriendelijker te maken. Deze Hotjar service gebruikt functionele cookies.

Andere partijen

Uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt aan overheidsinstanties, met name de rechtbanken, de politie van Tsjechië en andere wetshandhavingsinstanties, voor zover nodig en binnen de beperkingen van de wet.

Bron van de persoonsgegevens:

Rechtstreeks van u.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derde landen:

In het kader van de verwerking kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende derde landen, d.w.z. landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In verband met de Google Analytics en/of het gebruik van analytische cookies en andere webtechnologieën zoals hierboven beschreven door Facebook, kunnen uw persoonsgegevens worden verzonden naar servers in de Verenigde Staten. Een dergelijke overdracht is wettelijk toegestaan op basis van het besluit van de Europese Commissie inzake de adequate bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke certificatie door een derde partij in het kader van het Privacy Shield, d.w.z. een gezamenlijk rechtsinstrument van de Europese Commissie en de Verenigde Staten om een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens voor de overdracht van persoonsgegevens aan de VS te waarborgen, zoals gedefinieerd in het desbetreffende besluit van de Europese Commissie. Voor de verwerking van gegevens op basis van een dergelijke overdracht hoeft niet aan andere wettelijke voorwaarden te worden voldaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens die juridisch of anderszins aanleiding kunnen geven tot ernstige bezorgdheid:

Als onderdeel van deze verwerking zal er geen geautomatiseerde besluitvorming zijn.

Andere informatie

De persoonsgegevens kunnen worden gearchiveerd in het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden.

Wij hebben geen controle over de inhoud van de externe websites waarnaar op de Website wordt gelinkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op externe websites. Deze hyperlinks worden als service aan de gebruikers aangeboden en zijn op eigen risico toegankelijk.

Om een maximale bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die wij verzamelen en verwerken, hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen, waaronder fysieke, elektronische en beheersprocedures om de via deze site verzamelde informatie te beschermen en te beveiligen. Uw gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens die u op onze Website hebt ingevoerd, worden gecodeerd en beschermd door een SSL-certificaat. Niettegenstaande het bovenstaande, kunnen wij niet garanderen dat uw persoonsgegevens veilig zijn als ze door u worden doorgegeven of als u uw persoonsgegevens onveilig behandelt.

Le présent site Web utilise des cookies

Vous trouverez plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel par le biais des cookies et sur vos droits à cet égard dans la section Informations sur le traitement des données à caractère personnel par le biais de cookies et d'autres technologies Web. Ci-dessous, vous pouvez également donner votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel pour les finalités indiquées.