Wat zijn uw rechten

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de verwerking van de persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

Toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.

Herroeping van de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Verwijderen van persoonsgegevens in geval van beëindiging van de wettelijke grondslag van de doelstelling of in geval van onwettige verwerking.

Beperking van de gegevensverwerking.

Ophalen van uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat voor u of een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bezwaar tegen de gegevensverwerking als u meent dat de verwerking van persoonsgegevens onwettig is.

Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor vragen in verband met de bescherming en verwerking van persoonsgegevens kunt u de volgende communicatiekanalen gebruiken:

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

In verband met de uitoefening van uw rechten kan ŠKODA AUTO een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten van de verwerking wanneer de aanvragen van de betrokkene klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig zijn.

 Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Met vragen betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van ŠKODA AUTO.

 Een klacht indienen

Als u het niet eens bent met de manier waarop ŠKODA AUTO uw persoonsgegevens verwerkt of behandelt, kunt u een klacht indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van ŠKODA AUTO of een toezichthoudende autoriteit.

   Dienst bescherming persoonsgegevens
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/

Le présent site Web utilise des cookies

Vous trouverez plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère personnel par le biais des cookies et sur vos droits à cet égard dans la section Informations sur le traitement des données à caractère personnel par le biais de cookies et d'autres technologies Web. Ci-dessous, vous pouvez également donner votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel pour les finalités indiquées.